EAS

เสากันขโมยโดย Nippon Sysits เพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้า

ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด สำหรับธุรกิจของคุณ เพื่อความปลอดภัยของสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง

เสากันขโมย ทำงานอย่างไร

เสากันขโมยเป็นจุดตรวจวัดสัญญาณไร้สาย ของสิ่งที่เรา Track (ติดตาม) ไว้ โดยติดตั้งเสากันขโมยไว้ตามทางเข้าออกเพื่อทำการแจ้งเตือนเมื่อมีการนำ สินค้าหรือทรัพย์สินที่เรา Track (ติดตาม) ไว้ ผ่านเข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาต และส่งสัญญาณเตือนเพื่อให้พนักงาน เข้าไปตรวจสอบ ณ จุดที่มีการผ่านเข้าออกนั้นๆ

การใช้งานแบบ Stand-Alone

สำหรับร้านค้าต่างๆ กับของที่มีมูลค่าสูง ชิพ RFID ติดสินค้าหรือ ทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อ Track (ติดตาม) การเข้าออกผ่านทางออกที่ติดตั้งเสากันขโมย หากมีการนำออกโดยไม่ได้รับอนุญาต เสาจะทำการตรวจจับและส่งสัญญาณเตือน ณ ตำแหน่งที่มีการผ่านเข้าออก ซึ่งทำให้สามารถลดการสูญหายของสินค้าหรือทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งานแบบ เป็น Solution Paragraph

ในกรณี ที่เป็นระบบที่มีการใช้ RFID เข้ามาเกี่ยวข้อง เสากันขโมยมักจะเป็นส่วนร่วมสำคัญ ในการควบคุมเรื่องการเข้าออกของสินค้าหรือทรัพย์สินในระบบต่างๆ เช่น ระบบบริหารจัดการสินค้าอย่าง Secure Stock หรือ ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Smart Library (Link to RFID Solution)